Heeft u een plan, maar niet het geld om dit uit te voeren?
Heeft u een plan, maar niet het geld om dit uit te voeren?
Heeft u een plan, maar niet het geld om dit uit te voeren?
Heeft u een plan, maar niet het geld om dit uit te voeren?
Heeft u een plan, maar niet het geld om dit uit te voeren?

Toekomstvisie geeft subsidiekansen

Subvast streeft naar een langdurige samenwerking met de ondernemer, om geen enkele nieuwe subsidiekans te missen en terugkerende subsidies intern te borgen. Subvast houdt alle subsidieontwikkelingen nauwlettend in de gaten om innovatie in de onderneming te stimuleren. Dat betekent betrokkenheid: we schuiven minimaal vier keer per jaar bij het managementteam aan tafel om mee te denken met de strategische koers van de onderneming. Daarnaast gaat Subvast altijd mee naar de subsidieverlener om een aanvraag te verdedigen. Bij impactvolle investeringen fungeert Subvast als klankbord. Want, vertrouwen en loyaliteit zijn twee belangrijke kernwaarden.

Snel schakelen

In de praktijk is een subsidieaanvraag vaak een sluitpost in een project. Hierdoor komen de kwaliteit van het eindresultaat en het halen van de deadline, soms met elkaar in conflict. Het voorleggen van een subsidieaanvraag komt dan als mosterd na de maaltijd. Zonde en niet nodig. Subvast kan bijsturen als het nodig is, om de aanvraag alsnog in te dienen. Vaak gebeurt dit vormvrij om op die wijze kostbare tijd te winnen. We maken altijd een plan van aanpak voor een efficiënt traject.
Om de toegezegde subsidie ook daadwerkelijk te ontvangen, heb je naast rechten ook plichten. Lees daarover meer bij de werkwijze van Subvast.

Innovatie binnen handbereik

Innovatie is vaak dichterbij dan je denkt. Ideeën, producten en processen zijn continu aan verandering onderhevig. Verandering betekent vernieuwing.
Misschien is een verandering niet nieuw voor de branche, maar wél nieuw voor je bedrijf. Dat geeft subsidiekansen.

 

Innoverende bedrijven samenbrengen

Innovaties zijn sectoroverstijgend. Of het nu gaat om een steenfabriek of een vleesverwerkende fabriek, doorgaans hebben ze veel gemeen als het gaat
om subsidiekansen. Denk bijvoorbeeld aande automatisering van productieprocessen. Subvast brengt bedrijven daarom met elkaar in contact in het belang
van synergie. Kennis delen om in beweging te komen, en samen stevige netwerken bouwen, die toekomstbestendig zijn.


sv-klompen

sv-bij

sv-water

sv-bluewater

sv-vlinder

sv-printplaat

sv-lamp

sv-engine

financieel slogan

Verandering zorgt voor
beweging

Voorwaarts bewegen, met het vizier gericht op de toekomst om je onderneming te laten groeien.
Kansen grijpen om voorop te blijven lopen. Subsidies kunnen daarbij een cruciale rol spelen.
Subvast helpt daarbij als onafhankelijke subsidieadviseur voor innovatieve midden- en kleinbedrijven.
Overheden zoals Ministeries, De Provincie, De Belastingdienst en fondsen, verstrekken subsidies
op diverse gebieden. Denk aan ontwikkeling van nieuwe producten, ontwikkeling van nieuwe
productieprocessen, scholing, export, buitenlandse beurzen, reductie van afvalpercentages,
energiebesparing en actuele marktontwikkelingen.

Flink profiteren van subsidies
Jouw bedrijf kan flink profiteren van deze subsidies. Kans maken op subsidie betekent: investeren
in tijd en kennis. Subvast is de rechterhand van jouw onderneming als het gaat om:
•    Subsidiekennis
•    Het indienen van subsidieaanvragen
•    De inrichting van subsidieadministratie- en organisatie
•    Opvolging geven aan de subsidieafrekening (accountantsproof).
Deze werkzaamheden neemt Subvast volledig uit handen, zodat jij je vandaag bezig kunt houden
met je onderneming van morgen. Subvast denkt trouwens graag pro-actief met je mee
in kansen, want samen kom je verder dan alleen.

subvast jan schut

Eigenaar, Ing. J.H.G. Schut (1963), is een absolute specialist als het gaat om subsidieadvisering. Na zijn studie Nederlandse Landbouw aan de Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein (1982-1988) doet hij brede ervaring op in diverse branches. Eerst als bedrijfskundig adviseur en sinds 1994 als subsidieadviseur. Hij heeft veel affiniteit met zowel de technische sector, als de agrarische industrie. Hij volgt ontwikkelingen in high-tech systems & materials, op de voet.
Zijn pragmatische en doordachte aanpak in subsidieadvisering staat garant voor een innovatieve doorontwikkeling van de onderneming.

Kijk voor meer informatie over zijn curriculum vitae op LinkedIn.

Subvast linkedin

In gesprek met de beslisser

Na een persoonlijk gesprek met de beslisser van de organisatie, geeft Subvast direct inzicht in subsidiekansen.
Een open en eerlijke dialoog staat centraal. Samen met Directeuren, ICT Managers en Managers Technische Dienst,
inventariseert Subvast innovatiemogelijkheden binnen het bedrijf. Daarnaast is Subvast de gesprekspartner voor subsidieverleners.

subvast buttons

De drietrap van Subvast:
advisering, aanvraag en verantwoording

1. Advisering
Subvast maakt na het eerste gesprek een top vijf van subsidieregelingen
met een potentiële slagingskans, op basis van no cure no pay.

 

2. Aanvraag
Na het maken van afspraken over de condities van de samenwerking, gaat Subvast
aan de slag met de opdracht. Het advies wordt vertaald naar één of meerdere
subsidieaanvragen, die Subvast volledig verzorgt: van aanvraag tot en met controle.

 

3. Verantwoording
Het inrichten van een goede subsidieadministratie is essentieel om de toegezegde
subsidie ook daadwerkelijk te ontvangen. Begrote kosten, zoals loonkosten dien
je bijvoorbeeld aantoonbaar te maken door middel van een urenadministratie.
Veelal moet de administratie worden voorzien van een accountantsverklaring.

 

Subvast adviseert en ondersteunt bij het systematisch vastleggen van alle bewijzen,
vanaf de start. Subvast gaat verder dan het verzorgen van de aanvraag alleen.
Dat betekent dat we ook bij het controlegesprek aanwezig zijn. We blijven betrokken
in het hele proces en brengen eventuele risico’s in kaart. Onaangename verrassingen,
zoals het schrappen van subsidies? Deze helpt Subvast voorkomen.